KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

COMPANY MANAGEMENT - GESCHÄFTSFÜHRUNG - VEDENÍ FIRMY

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

FREIGHT LOGISTICS - LOGISTIK/TRANSPORTABTEILUNG - LOGISTIKA/DOPRAVA

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

HR DEPARTMENT - PERSONALABTEILUNG - PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená
u Krajského soudu v Brně

SALES & TECHNICAL ENQUIRIES - VERTRIEBSABTEILUNG - ODDĚLENÍ PRODEJE

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená
u Krajského soudu v Brně

TIMBER PURCHASE - HOLZEINKAUF - ODDĚLENÍ NÁKUPU DŘEVNÍ HMOTY

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená u Krajského soudu v Brně

SAMPLES - MUSTER - VZORKY

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená
u Krajského soudu v Brně

Udržitelnost

Superior technology for a better environment

Náš

Závazek

 

Naší filozofií je vést, ne následovat

Zajištění obnovitelných a udržitelných zdrojů

Ve společnosti Kronospan jsme hrdí na roli, kterou zastáváme v oblasti životního prostředí v celém dodavatelském řetězci dřeva. Výrobou desek na bázi dřeva z dřevěných zbytků z pilařského průmyslu pomáháme zajistit, aby dřevo bylo ceněno jako omezená surovina.

Stanovení vysokých standardů v oblasti životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Jako lídr v technologickém vývoji se snažíme získat co nejvyšší výtěžnost našich vstupních materiálů. Výsledkem je hospodárná výroba s co nejnižším dopadem na životní prostředí.

Společně s našimi dodavateli usilujeme o dosažení co nejnižšího dopadu na životní prostředí.

 • Zajišťujeme co nejnižší dopad na životní prostředí - půdu, vodu a ovzduší
 • Prosazujeme maximální recyklaci a urychlujeme recyklaci dřevních zbytků od jiných výrobců
 • Nakládáme, používáme, skladujeme a ničíme chemikálie bezpečnými, zdravými a ekologickými způsoby
 • K výrobě zelené elektřiny využíváme solární, větrné a kogenerační jednotky
 • Neustále investujeme do nových, efektivnějších zařízení a strojů - s nejmodernějšími technologiemi pro lepší životní prostředí.
 • Uplatňujeme principy cirkulární ekonomiky – redukce, recyklace, opětovné použití.
 • Získáváme dřevo zodpovědně, s podporou recyklace a udržitelného lesního hospodářství, abychom vyrobili uhlíkově negativní desky.

Kronospan pracuje na udržitelnějším způsobu výroby desek na bázi dřeva. Dbáme na to, aby dodavatelé nepoužívali dřevo z národních parků, přírodních rezervací, pralesů a dalších chráněných oblastí.

Životní prostředí rovná se odpovědnost

Po více než 100 letech zpracování dřeva jsme odborníky na efektivní využití dřeva.

Své úsilí v oblasti péče o životní prostředí zaměřujeme na různé aspekty průmyslové výroby – využívání alternativních zdrojů energie, snahu o bezodpadovou ekonomiku a výrobu uhlíkově negativních produktů.

K výrobě produktů používáme zbytky dřeva nízké kvality, malé a nadrozměrné kulatiny a recyklované dřevo.

Procesní odpad buď recyklujeme do našich produktů, nebo jej používáme k výrobě uhlíkově neutrální energie pro použití v místě. Pokud odpadní materiál nelze použít v některém z našich procesů v místě, hledáme příležitosti k recyklaci ve spolupráci s jinými společnostmi.

Neustále sledujeme spotřebu vody a energie, abychom identifikovali možnosti snížení spotřeby. Výrazně investujeme do procesů, které generují energii z uhlíkově neutrálního paliva na bázi dřeva.

S ohledem na životní prostředí očekáváme, že každý bude minimalizovat odpad. Chceme nastavit jasné linie v našem oboru a snažíme se produkovat co nejméně odpadu. Očekáváme, že k dosažení tohoto cíle přispějí všichni (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, smluvní partneři atd.).

Udržitelná výroba

Příroda je to nejcennější, co máme

Sbírejte, recyklujte, znovu používejte – snaha o ekonomiku s nulovým odpadem

Výroba desek na bázi dřeva je skvělý způsob, jak zavést a udržet principy cirkulární ekonomiky. To znamená, že můžeme vrátit do výroby materiál, který již byl použit. Vytváříme technologické a obchodní prostředí, které nám umožňuje zavádět recyklované dřevo do širšího produktového portfolia. V procesu získávání dřeva pro naši výrobu jsme si stanovili jasné priority: 1. volba - recyklované dřevo; 2. volba - zbytky z pily; 3. volba - dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Výrobní proces zahrnuje nový systém sušení dřevěných třísek při přirozeně nízké teplotě a maximálním využití recyklovaného dřeva, čímž se dramaticky snižují CVOC. Recyklovaný materiál se čistí, rafinuje, analyzuje a třídí. Zbytek materiálu je využíván našimi kogeneračními jednotkami na biomasu a plně začleněn do výrobního procesu továrny. Tímto způsobem je efektivně využit veškerý dostupný materiál. Díky nově vybudovaným kogeneračním jednotkám nejen pokrýváme vlastní potřebu vytápění, ale především vyrábíme značné množství elektrické energie. Kromě toho, že dodáváme vysoce kvalitní produkt, který je plně recyklovatelný, můžeme tedy dodávat také elektřinu. Prostřednictvím tohoto konceptu cirkulární ekonomiky používáme recyklovaný materiál k vytvoření produktu, který lze snadno recyklovat, a také budujeme celý technologický "ekosystém", který prospívá přírodě a společnosti.

Cirkulární ekonomika se stává realitou

Dřevo je obnovitelné. Dřevo je opakovaně použitelné. Dřevo ukládá CO2

Dřevo je naším hlavním výchozím materiálem. Jeho estetické a fyzické vlastnosti jsou široce známé a uznávané. Dřevo je také důležitou součástí dlouhého a efektivního procesu recyklace a opětovného použití – pro konečné produkty a zelenou energii. Díky tomuto životní cyklu je CO2 negativní. Pokud by se dřevo pěstovalo a používalo udržitelným způsobem, mohlo by být jedním z řešení na naší cestě k efektivnější a ekologičtější průmyslové výrobě a cirkulární ekonomice. Efektivní využití a opětovné použití dřeva je jedním z nejdůležitějších každodenních úkolů, kterému se v Kronospanu věnujeme. Dřevo jako stavební materiál má ve srovnání s betonem a ocelí několik výhod:

 • dřevo funguje jako úložiště CO2 a má negativní uhlíkovou stopu
 • dřevo je udržitelný materiál
 • dřevo je opakovaně využitelné a podporuje cirkulární ekonomiku
 • dřevo kombinuje pevnost s lehkostí a má izolační vlastnosti

dřevo je nejlepší obnovitelný, udržitelný a ekologický stavební materiál

Špičková technologie pro lepší životní prostředí

Začleňujeme všechny naše doplňkové procesy a činnosti zahrnující ekologické aktivity, alternativní zdroje energie, výměnu motorů na fosilní paliva za elektromotory. Naším závazkem je nahradit naši spotřebu fosilních paliv za spotřebu elektřiny. Abychom toho dosáhli, intenzivně nahrazujeme dieselové vysokozdvižné vozíky elektrickými.

Nahrazení dieselových nákladních automobilů železniční dopravou je také klíčovým prvkem naší strategie snižování uhlíkové stopy. To vyžaduje neustálou revizi a přemapování současných pracovních postupů a logistické sítě, kterou provozujeme. Neustále investujeme do lepších technologií a neustále hledáme nové způsoby, jak optimalizovat náš výrobní proces. Díky tomu jsou naše stroje a zařízení efektivnější, spotřebovávají méně energie a snižují množství vznikajícího odpadu.

K výrobě zelené elektřiny využíváme solární, větrné a kombinované teplárny a elektrárny a neustále investujeme do nových, účinnějších zařízení a strojů.

Jako lídr v oboru budeme i nadále investovat do udržitelnosti a oběhového hospodářství

Lidé & ekologie

Prokazatelné výsledky

Kronospan má dlouhou historii lídra v oboru

People ECO Friendly - Proven track record

Jako expandující podnik v dynamickém prostředí, klíčem k našemu úspěchu jsou naši lidé.

E1E05 Certificate

2020

Zavedení normy shody E05 podle EN 717-1.

TSCA Certificate

2019

Zavedení bezpečnostních norem.

Extra Low Emission Certificate

2015

Zavázali jsme se k ochraně životního prostředí a označení našich nízkoemisních výrobků emblémem motýla E-LE s mimořádně nízkými emisemi je toho důkazem.

OSB Superfinish ECO Certificate

2009

První OSB desky, které získaly certifikaci od Energieinstitut Vorarlberg jako produkt šetrný k životnímu prostředí díky nízkým emisím těkavých organických sloučenin (VOC) a technologii výroby bez formaldehydu.

VOC Emissions Certificate

2007

OSB ECO s mimořádně nízkými emisemi těkavých organických sloučenin (VOC).

E1 HCHO Certificate

1989

První továrna ve střední a východní Evropě na výrobu dřevotřískových desek kvality E1.

E0 Certificate

1988

First tannin bonded MDF to meet E0 standard.

E1 NCHO Certificate

1985

100 % produkce bylo převedeno na standardní kvalitu E1.

Všechny desky na bázi dřeva Kronospan splňují evropskou bezpečnostní normu E1*, která omezuje použití určitých těkavých organických sloučenin. Aby bylo možné sjednotit a standardizovat výrobní procesy, vyvinul Kronospan také vlastní bezpečnostní a ekologický standard pod značkou E-LE butterfly - zavedenou v roce 2015.

V roce 2019 byla také přijata vyhláška TSCA kapitola VI**, aby pokryla požadavky trhu v USA. V roce 2020 společnost představila desky vyhovující výrobním normám v souladu s německými bezpečnostními omezeními - normou E1E05 zavedenou novou referenční metodou DIN EN 16516 a schválenou německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Stanovuje nové, vyšší standardy bezpečnostních limitů pro lakované a nenatírané materiály na bázi dřeva podle ChemVerbV***

* E1 je bezpečnostní standard uznávaný v Evropě, který signalizuje maximální úrovně formaldehydu v každé desce na bázi dřeva.

** TSCA, kapitola VI je bezpečnostní norma uznávaná v USA týkající se emisí formaldehydu z kompozitních dřevěných výrobků.

*** Nařízení o zákazu chemických látek při výrobě materiálů na bázi dřeva.

sustainability reports

Our Sustainability Journey Unveiled

Italy Kronospan Italia S.r.l. 2022 - 2023
Bulgaria Kronospan Bulgaria 2021 - 2022
Poland Kronospan HPL 2022 - 2023
Luxembourg Kronospan Luxembourg 2022 - 2023
USA Kronospan U.S.A. 2021 - 2022
Ukraine Kronospan UA LLC / Kronospan Rivne LLC 2021 - 2022
Poland Kronospan KO&OSB 2022 - 2023
Poland Kronospan Mielec 2022 - 2023
Slovakia Kronospan Slovakia 2022 - 2023
Türkiye Kronospan Turkiye 2021 - 2022
Poland Kronospan Polska 2022 - 2023
Serbia Kronospan Serbia 2022 - 2023
Romania Kronospan Romania 2022 - 2023
Croatia Kronospan Croatia 2022 - 2023
United Kingdom Kronospan UK 2022 - 2023
Tyto webové stránky využívají soubory cookies a další technologie sledování, které vám pomohou s navigací a zlepší naše marketingové služby. Prosím přijměte nebo odmítněte soubory cookies výběrem jedné z možností. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.