KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

COMPANY MANAGEMENT - GESCHÄFTSFÜHRUNG - VEDENÍ FIRMY

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

FREIGHT LOGISTICS - LOGISTIK/TRANSPORTABTEILUNG - LOGISTIKA/DOPRAVA

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

HR DEPARTMENT - PERSONALABTEILUNG - PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

IČ 62417690
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 19016 vedená
u Krajského soudu v Brně

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená
u Krajského soudu v Brně

SALES & TECHNICAL ENQUIRIES - VERTRIEBSABTEILUNG - ODDĚLENÍ PRODEJE

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená
u Krajského soudu v Brně

TIMBER PURCHASE - HOLZEINKAUF - ODDĚLENÍ NÁKUPU DŘEVNÍ HMOTY

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená u Krajského soudu v Brně

SAMPLES - MUSTER - VZORKY

IČ 26936364
Sídlo: Jihlava, Na hranici 6
Spisová značka: C 46811 vedená
u Krajského soudu v Brně

Principy Kronospanu

Superior technology for a better environment

Ukazovat cestu

Jak říkáme v Kronospanu "Nic není nemožné"

Usilujeme o vytváření střednědobých až dlouhodobých hodnot a neustálý růst.

Systém porovnávání jednotlivých závodů nám pomáhá dosáhnout nezbytného technického pokroku pro udržení a zlepšení našich standardů.

Kronospan_principles_820x500_crop_478b24840a

Lidé

Jako expandující podnik v dynamickém prostředí jsou naši lidé klíčem k našemu úspěchu

Každý den udělejte něco lepšího. K tomu jsou potřeba odhodlaní lidé.

Kronospan je poháněn motivovanými lidmi s co přemýšlí, mají srdce, odvahou a jsou loajální.

Uvědomujeme si, že tisíce malých krůčků vpřed přináší velké výsledky, a proto podporujeme jednotlivé iniciativy. Prostřednictvím školení na pracovišti vytváříme kulturu, která povzbuzuje lidi, aby každý den dělali něco lépe.

Vyžaduje to ale lidi, kteří si uvědomují, jednají a vidí problém jako příležitost. Lidi, kteří jsou vedeni svou vlastní vášní a pomocí svých vlastních nápadů a činů, napravují chyby.

decentralization_820x500_crop_478b24840a

Decentralizace

Poskytujeme vynikající kvalitu a služby

Rychle, flexibilně, lépe

Ve společnosti Kronospan jsme nablízku našim lidem, našim poskytovatelům služeb, našim zákazníkům, našim dodavatelům a našim smluvním partnerům.

Podporujeme rozvoj našich lidí, zejména pak mladých lidí.

Řídíme naši organizaci tak, že decentralizujeme, kdykoli je to možné, a centralizujeme pouze v případě potřeby. To umožňuje rychlejší, flexibilnější a především lepší podnikání.

Udržujeme silné spojení v rámci naší decentralizované organizace. Centralizace některých podpůrných činností znamená, že manažerské týmy provozních společností se mohou soustředit na každodenní práci. Toto zlepšuje kvalitu, servis a přináší výsledky.

simplicity_820x500_crop_478b24840a

Jednoduchost

V jednoduchosti je síla

Způsob života

 • Omezení formalit
 • Minimalizace byrokracie
 • Hleadání jednoduchých řešení

To vše podporuje odpovědnost, spokojenost a podnikavost.

enterpreneurship_820x500_crop_478b24840a

Podnikavost

Naše hnací síla

Pravidla nejen dodržujeme, ale také se v jejich duchu chováme.

Myšlení, srdce, odvaha a loajalita

 • Zaměřeno na výsledky
 • Blízko lidem
 • Znalost detailů
 • Myšlení, srdce a odhodlání
 • Loajalita

Potřebujeme lidi, kteří se v práci chovají stejně jako doma, utrácejí firemní peníze a starají se o firemní majetek, jako by byl jejich vlastní. Dodržování pravidel samo o sobě nestačí. Musíme vyhodnocovat, podstupovat a řídit rizika, a to můžeme dělat lépe, budeme-li si blíž.

MoreDoe-850x520_820x500_crop_478b24840a

Vyšší příjmy

Snažíme se generovat vyšší příjmy tím, že našim zákazníkům poskytujeme vynikající služby tím, že jsme:

 • Spolehliví
 • Flexibilní
 • Rychlí
low_cost_820x500_crop_478b24840a

Nízká cena

Nabízíme kvalitní produkty za přijatelné ceny

Usilujeme o co nejnižší náklady na náš finální produkt. Jako jeden ze světových lídrů v technickém vývoji v našem oboru usilujeme o co nejvyšší výtěžnost našich vstupních materiálů. Splňujeme naše definované standardy kvality pro maximální prospěch našich zákazníků tím, že dodáváme naše produkty rychle a za přijatelné ceny. Naše zásada "nic navíc" nám umožňuje ještě více snížit náklady. 1 000 malých kroků přináší velké výsledky.

Abychom si udrželi tuto vedoucí pozici v oblasti nákladů, využíváme synergie a nákladově efektivní technologie.

Dobrý návrh zařízení nám pomáhá maximalizovat efektivitu a minimalizovat náklady, snižovat emise a dosahovat nejnižšího možného dopadu na životní prostředí.

Integration-850x520_820x500_crop_478b24840a

Vertikální integrace

Efektivní výroba, vývoj produktů a inovace

Vertikální integrace umožňuje společnosti Kronospan být lídrem v oblasti nákladů a inovací. To znamená, že můžeme neustále a z hlediska nákladů efektivně vyvíjet a vylepšovat desky na bázi dřeva a produkty s přidanou hodnotou.

Vytváříme nákladové výhody v celém výrobním procesu. U desek na bázi dřeva integrujeme do našeho hodnotového řetězce přípravné fáze, jako je výroba pryskyřic nebo dekorativního papíru.

To umožňuje efektivní výrobu, vývoj produktů a inovace.

asset_quality_820x500_crop_478b24840a

Kvalita aktiv

Pokročilý, efektivní, nejmodernější

Kronospan provozuje nejnovější, nejpokročilejší a nejefektivnější výrobní zařízení.

Neustále opakovaně investujeme do nejmodernějšího vybavení, abychom plně využili úspor v celém rozsahu s cílem minimalizovat vstupní materiály, zvýšit efektivitu, zlepšit kvalitu, snížit náklady, dosáhnout co nejnižšího dopadu na životní prostředí, zavádět nové produkty; Vytváříme střednědobou až dlouhodobou hodnotu.

product mix_820x500_crop_478b24840a

Produktový mix

Nákup na jednom místě

Kronospan má široký sortiment, rychlé dodací lhůty a vynikající služby.

Zákazníci těží z rychlých dodávek potřebného množství (velkého nebo malého), při nejnižších nákladech na dopravu, v místní měně a bez jazykových bariér, což umožňuje vyšší marže.

market_coverage_820x500_crop_478b24840a

Pokrytí trhu

Rosteme s našimi zákazníky

Díky expanzi na nové trhy má Kronospan v našem oboru vynikající pokrytí Evropského trhu.

Pečlivě vybíráme lokality a zaměřujeme se na synergie, abychom rostli s našimi zákazníky. Výsledkem je, že pobočky Kronospanu jsou zřídka vzdáleny více než osm hodin jízdy od některého z našich zákazníků.

Díky tomu, že jsme našim zákazníkům nablízku, můžeme nabídnout nejlepší možný servis, spolehlivost a flexibilitu a zároveň být rychlí. Díky pokrytí trhu, produktovému mixu, inovacím a blízkosti zákazníkům poskytujeme prvotřídní služby.

innovation_820x500_crop_478b24840a

Inovace

Výzkum a vývoj

Inovace společnosti Kronospan začíná nasloucháním našim partnerům. Kreativní nápady týmů i jednotlivců jsou úspěšně implementovány do akcí zaměřených na vývoj nových a vylepšených obchodních procesů, produktů a služeb.

Inovace jsou životně důležité pro výkonnost a růst – zlepšují efektivitu, kvalitu, naši konkurenční pozici a podíl na trhu.

safety_820x500_crop_478b24840a

Bezpečnost

SHE® [Safety, Health, Environment]

Nastavení standardů

V Kronospanu nastavujeme naše standardy vysoko, co se týká pracovních podmínek, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí.

Každá výrobní jednotka se podílí na postupech řízení rizik mezi něž patří bezpečnost, zdraví a životní prostředí. Dodržují také naše vysoké standardy týkající se osobních ochranných prostředků pro pracovníky, bezpečnostních zařízení, sanitárních zařízení, pitné vody a zdravotní péče.

intelectual_property_820x500_crop_478b24840a

Duševní vlastnictví

Řízení inovací

Každý podnik, který chce přežít a prosperovat v dnešní ekonomice, musí vyvíjet inovace lepší než jeho konkurenti.

corporate_governance_820x500_crop_478b24840a

Správa a řízení

Splnění našich standardů

V Kronospanu věříme, že dobré vedení znamená mít jasno v daných rolích a zodpovědnostech stejně tak, jako dodržovat správné postupy.

Naše holdingové společnosti prosazují zájmy akcionářů sledováním výkonných opatření, plánováním nástupnictví v představenstvu a managementu a zvažováním strategie. Kronospan cpravidla správy a řízení společnosti.

Tato pravidla dávají našim manažerským týmům jasná vodítka. Dodržování pravidel však nestačí – musíme se podřídit jejich duchu.

Co se týká řízení rizik, audit společnosti Kronospan zajišťuje dodržování finančních, technických, environmentálních a sociálních standardů.
Společnost Kronospan je certifikována DIN EN ISO 9001/2008 [Quality Management System].

compliance_820x500_crop_478b24840a

Vyhovění

Etický kodex
Kronospan je založen na našich hodnotách, stejně jako na obchodní vizi a cílech. The Etický kodex zahrnuje jasné standardy chování, které musí dodržovat všichni zaměstnanci.

Etický kodex dodavatele
Očekáváme také, že naši dodavatelé budou sdílet naše zásady dodržování předpisů. Prostřednictvím kodexu chování pro dodavatele, se naši dodavatelé zavazují dodržovat platné zákony a další předpisy.

Předpisy kartelového práva
Každý zaměstnanec společnosti Kronospan musí znát a dodržovat všechna příslušná ustanovení kartelového práva. Interní směrnice o kartelovém právu a pravidelná školení pomáhají zajistit řádné jednání v souladu s kartelovou legislativou.

Pokyny proti korupci
Jsme striktně proti jakémukoliv druhu aktivního i pasivního úplatkářství. Pravidla řízení Kronospanu stanovují jasné zákazy, stejně jako pokyny týkající se nakládání s jakýmikoli dary nebo pozvánkami.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies a další technologie sledování, které vám pomohou s navigací a zlepší naše marketingové služby. Prosím přijměte nebo odmítněte soubory cookies výběrem jedné z možností. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.